โอ๊ะเอ๊ว https://jirada.bloggang.com Recently Posted th bloggang@pantip.com Copyright, 2007 BlogGang.com Fri, 09 Nov 2007 23:30:00 +0700 Mon, 09 Nov 2007 23:30:30 +0700 Pico 4.8 bloggang@pantip.com Bloggang https://www.bloggang.com https://www.bloggang.com/template/theme/0/images/hall.gif 221 54 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jirada&month=30-10-2008&group=1&gblog=16 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jirada&month=30-10-2008&group=1&gblog=16 https://jirada.bloggang.com/rss <![CDATA[Sandwich Shoppe ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jirada&month=30-10-2008&group=1&gblog=16 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jirada&month=30-10-2008&group=1&gblog=16 Thu, 30 Oct 2008 9:28:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jirada&month=28-10-2008&group=1&gblog=15 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jirada&month=28-10-2008&group=1&gblog=15 https://jirada.bloggang.com/rss <![CDATA[ครัวท่องนาท่าม อาหารพื้นเมืองอร่อยแห่งเมืองตรัง]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jirada&month=28-10-2008&group=1&gblog=15 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jirada&month=28-10-2008&group=1&gblog=15 Tue, 28 Oct 2008 6:36:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jirada&month=27-10-2008&group=1&gblog=14 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jirada&month=27-10-2008&group=1&gblog=14 https://jirada.bloggang.com/rss <![CDATA[ตัวหนอนพัทลุงเขียวปัดเลยยยย ต้องกินให้ได้แล้ว]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jirada&month=27-10-2008&group=1&gblog=14 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jirada&month=27-10-2008&group=1&gblog=14 Mon, 27 Oct 2008 7:05:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jirada&month=26-10-2008&group=1&gblog=13 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jirada&month=26-10-2008&group=1&gblog=13 https://jirada.bloggang.com/rss <![CDATA[กิน ชอป ที่ตลาดกิมหยง หาดใหญ่ ถูก และอร่อย]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jirada&month=26-10-2008&group=1&gblog=13 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jirada&month=26-10-2008&group=1&gblog=13 Sun, 26 Oct 2008 18:03:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jirada&month=26-10-2008&group=1&gblog=12 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jirada&month=26-10-2008&group=1&gblog=12 https://jirada.bloggang.com/rss <![CDATA[ขนมโค ไม่ใช่ขนมควายค่ะ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jirada&month=26-10-2008&group=1&gblog=12 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jirada&month=26-10-2008&group=1&gblog=12 Sun, 26 Oct 2008 17:31:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jirada&month=21-12-2008&group=11&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jirada&month=21-12-2008&group=11&gblog=1 https://jirada.bloggang.com/rss <![CDATA[Baba Nyonya Doll]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jirada&month=21-12-2008&group=11&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jirada&month=21-12-2008&group=11&gblog=1 Sun, 21 Dec 2008 13:45:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jirada&month=16-10-2008&group=1&gblog=10 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jirada&month=16-10-2008&group=1&gblog=10 https://jirada.bloggang.com/rss <![CDATA[นั่งกินขนมอร่อยและกาแฟ ชิว ๆ ที่ ลาเบสโตเนีย ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jirada&month=16-10-2008&group=1&gblog=10 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jirada&month=16-10-2008&group=1&gblog=10 Thu, 16 Oct 2008 5:55:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jirada&month=02-03-2010&group=10&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jirada&month=02-03-2010&group=10&gblog=2 https://jirada.bloggang.com/rss <![CDATA[English Country Stye ในพื้นที่ 29 ตารางเมตร]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jirada&month=02-03-2010&group=10&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jirada&month=02-03-2010&group=10&gblog=2 Tue, 02 Mar 2010 14:29:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jirada&month=29-10-2008&group=10&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jirada&month=29-10-2008&group=10&gblog=1 https://jirada.bloggang.com/rss <![CDATA[ครัวน้อยกลอยใจ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jirada&month=29-10-2008&group=10&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jirada&month=29-10-2008&group=10&gblog=1 Wed, 29 Oct 2008 17:05:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jirada&month=14-10-2008&group=8&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jirada&month=14-10-2008&group=8&gblog=1 https://jirada.bloggang.com/rss <![CDATA[สาสน์จาก ท่าน Dalai Lama ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jirada&month=14-10-2008&group=8&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jirada&month=14-10-2008&group=8&gblog=1 Tue, 14 Oct 2008 21:29:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jirada&month=25-11-2008&group=7&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jirada&month=25-11-2008&group=7&gblog=5 https://jirada.bloggang.com/rss <![CDATA[เมื่อน้องแก้มมาเยี่ยม]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jirada&month=25-11-2008&group=7&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jirada&month=25-11-2008&group=7&gblog=5 Tue, 25 Nov 2008 8:52:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jirada&month=11-10-2008&group=7&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jirada&month=11-10-2008&group=7&gblog=4 https://jirada.bloggang.com/rss <![CDATA[สู่เส้นทางการเป็นผู้ประกาศ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jirada&month=11-10-2008&group=7&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jirada&month=11-10-2008&group=7&gblog=4 Sat, 11 Oct 2008 23:05:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jirada&month=11-10-2008&group=7&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jirada&month=11-10-2008&group=7&gblog=3 https://jirada.bloggang.com/rss <![CDATA[กำเนิดวิทยุกระจายเสียงไทย]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jirada&month=11-10-2008&group=7&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jirada&month=11-10-2008&group=7&gblog=3 Sat, 11 Oct 2008 8:50:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jirada&month=11-10-2008&group=7&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jirada&month=11-10-2008&group=7&gblog=2 https://jirada.bloggang.com/rss <![CDATA[ประชาสัมพันธ์คือเครื่องมือสื่อมิตรภาพ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jirada&month=11-10-2008&group=7&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jirada&month=11-10-2008&group=7&gblog=2 Sat, 11 Oct 2008 11:12:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jirada&month=11-10-2008&group=7&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jirada&month=11-10-2008&group=7&gblog=1 https://jirada.bloggang.com/rss <![CDATA[สวท.ภูเก็ต ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jirada&month=11-10-2008&group=7&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jirada&month=11-10-2008&group=7&gblog=1 Sat, 11 Oct 2008 14:23:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jirada&month=14-01-2011&group=5&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jirada&month=14-01-2011&group=5&gblog=6 https://jirada.bloggang.com/rss <![CDATA[นครศรีธรรมราช]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jirada&month=14-01-2011&group=5&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jirada&month=14-01-2011&group=5&gblog=6 Fri, 14 Jan 2011 11:55:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jirada&month=14-01-2011&group=5&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jirada&month=14-01-2011&group=5&gblog=5 https://jirada.bloggang.com/rss <![CDATA[พระเจ้าศรีธรรมาโศกราช]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jirada&month=14-01-2011&group=5&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jirada&month=14-01-2011&group=5&gblog=5 Fri, 14 Jan 2011 11:45:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jirada&month=18-10-2008&group=5&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jirada&month=18-10-2008&group=5&gblog=4 https://jirada.bloggang.com/rss <![CDATA[บทคัดย่อ กระบวนการประกอบธุรกิจเดย์สปา]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jirada&month=18-10-2008&group=5&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jirada&month=18-10-2008&group=5&gblog=4 Sat, 18 Oct 2008 12:06:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jirada&month=18-10-2008&group=5&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jirada&month=18-10-2008&group=5&gblog=3 https://jirada.bloggang.com/rss <![CDATA[นักศึกษาปริญญาโท ม.ราชภัฎภูเก็ต วิจัยสปาภาคใต้บูมสุด ๆ อุปสรรคคือบุคลากรขาดหนัก-ตัดราคา รัฐต้องมีแผน]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jirada&month=18-10-2008&group=5&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jirada&month=18-10-2008&group=5&gblog=3 Sat, 18 Oct 2008 11:47:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jirada&month=11-10-2008&group=5&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jirada&month=11-10-2008&group=5&gblog=2 https://jirada.bloggang.com/rss <![CDATA[ดีใจได้ไปสักการะพระบรมสารีริกธาตุที่นิวเดลลี]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jirada&month=11-10-2008&group=5&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jirada&month=11-10-2008&group=5&gblog=2 Sat, 11 Oct 2008 13:21:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jirada&month=08-10-2008&group=5&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jirada&month=08-10-2008&group=5&gblog=1 https://jirada.bloggang.com/rss <![CDATA[เฮนน่าลายใหม่ ๆ จากอินตะละเดียมาแล้วค่า]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jirada&month=08-10-2008&group=5&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jirada&month=08-10-2008&group=5&gblog=1 Wed, 08 Oct 2008 0:13:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jirada&month=21-12-2008&group=4&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jirada&month=21-12-2008&group=4&gblog=2 https://jirada.bloggang.com/rss <![CDATA[สีสันมะละกา... เมืองมรดกโลก]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jirada&month=21-12-2008&group=4&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jirada&month=21-12-2008&group=4&gblog=2 Sun, 21 Dec 2008 13:06:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jirada&month=07-10-2008&group=4&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jirada&month=07-10-2008&group=4&gblog=1 https://jirada.bloggang.com/rss <![CDATA[งามจังงามจริง งามแบบวัดจีนที่วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jirada&month=07-10-2008&group=4&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jirada&month=07-10-2008&group=4&gblog=1 Tue, 07 Oct 2008 19:08:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jirada&month=15-10-2008&group=1&gblog=9 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jirada&month=15-10-2008&group=1&gblog=9 https://jirada.bloggang.com/rss <![CDATA[Food gallery ร้านอาหารอย่างนี้ซิโดนใจ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jirada&month=15-10-2008&group=1&gblog=9 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jirada&month=15-10-2008&group=1&gblog=9 Wed, 15 Oct 2008 7:26:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jirada&month=12-10-2008&group=1&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jirada&month=12-10-2008&group=1&gblog=8 https://jirada.bloggang.com/rss <![CDATA[พาไปกินร้านปูดำ ที่โคกกลอย]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jirada&month=12-10-2008&group=1&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jirada&month=12-10-2008&group=1&gblog=8 Sun, 12 Oct 2008 7:16:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jirada&month=11-10-2008&group=1&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jirada&month=11-10-2008&group=1&gblog=7 https://jirada.bloggang.com/rss <![CDATA[ก๊วยจั๊บ ผัดไทย อร่อย ที่เมืองสุพรรณค่ะ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jirada&month=11-10-2008&group=1&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jirada&month=11-10-2008&group=1&gblog=7 Sat, 11 Oct 2008 8:55:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jirada&month=11-10-2008&group=1&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jirada&month=11-10-2008&group=1&gblog=6 https://jirada.bloggang.com/rss <![CDATA[ข้าวเกรียบปากหม้อ หน้าแปลกแต่อร่อยมากค่ะ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jirada&month=11-10-2008&group=1&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jirada&month=11-10-2008&group=1&gblog=6 Sat, 11 Oct 2008 18:15:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jirada&month=09-10-2008&group=1&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jirada&month=09-10-2008&group=1&gblog=5 https://jirada.bloggang.com/rss <![CDATA[ขนมจีนที่บางบัวทอง]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jirada&month=09-10-2008&group=1&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jirada&month=09-10-2008&group=1&gblog=5 Thu, 09 Oct 2008 6:17:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jirada&month=08-10-2008&group=1&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jirada&month=08-10-2008&group=1&gblog=4 https://jirada.bloggang.com/rss <![CDATA[อาหารอินเดีย]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jirada&month=08-10-2008&group=1&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jirada&month=08-10-2008&group=1&gblog=4 Wed, 08 Oct 2008 10:49:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jirada&month=08-10-2008&group=1&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jirada&month=08-10-2008&group=1&gblog=3 https://jirada.bloggang.com/rss <![CDATA[โมติมาฮาน ร้านหรูในอินเดีย]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jirada&month=08-10-2008&group=1&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jirada&month=08-10-2008&group=1&gblog=3 Wed, 08 Oct 2008 1:24:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jirada&month=08-10-2008&group=1&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jirada&month=08-10-2008&group=1&gblog=2 https://jirada.bloggang.com/rss <![CDATA[อาหารเจก่อนส่งพระ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jirada&month=08-10-2008&group=1&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jirada&month=08-10-2008&group=1&gblog=2 Wed, 08 Oct 2008 0:49:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jirada&month=07-10-2008&group=1&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jirada&month=07-10-2008&group=1&gblog=1 https://jirada.bloggang.com/rss <![CDATA[ก๊วยเตี๋ยวผักหวานที่ร้าน "Big Ball"]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jirada&month=07-10-2008&group=1&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jirada&month=07-10-2008&group=1&gblog=1 Tue, 07 Oct 2008 17:53:33 +0700